Maanteeamet kuulutas 18. oktoobril välja hanke Tallinna ringteel neljarajalise teelõigu rajamiseks Luige ja Saku vahel. Üheks osaks ehitustöödest on ka esimese Rail Balticu põhitrassi ületava maanteeviadukti rajamine Saustinõmmel.

“Oleme koostöös Maanteeametiga ühildanud Tallinna ringtee väljaehitamise ja Rail Balticu rajamise selliselt, et samal ajal Luige–Saku teelõiguga rajatakse ühtlasi ka maanteeviadukt, mille alt hakkab kulgema Rail Balticu trass,” kommenteeris Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets. “Sisuliselt võime seega öelda, et kui Rail Balticu ehitus sai alguse tulevast Ülemiste reisijate terminali ja Tallinna Lennujaama ühendava trammitee ehitusega, siis Saustinõmme viadukti näol on tegu esimese reaalse ehitusobjektiga Rail Balticu põhitrassil. Ehitusega tehakse algust juba 2019. aastal.”

Hanke objektiks on 4,1 kilomeetri pikkune eraldusribaga neljarajaline maantee, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel.

“Peterburi, Tartu ja Pärnu maanteid omavahel ühendava Tallinna ringtee viimase veel 1+1 teelõigu neljarajaliseks maanteeks ümberehitamisel on igati mõistlik rajada ka tulevast raudteed ületav maanteeviadukt – on ju nii Tallinna ringtee kui Rail Balticu raudteeühendus osad Euroopa ühtsest TEN-T transpordivõrgustikust,” lausus Maanteeameti peadirektor Priit Sauk.

Anvar Salometsa sõnul on järgnevatel aastatel sarnaseid hankeid kavas veelgi, kus koostöös Maanteeametiga või suuremate võrguvaldajatega lahendatakse tulevase Rail Balticu ning olemasoleva taristu ristumisi. See tegevus hõlmab näiteks maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist jm.

“Tänasel hetkel on meil valminud kogu Rail Balticu Eesti trassiosa puudutav eelprojekt, mis annab meile sisulise võimekuse erinevat tüüpi rajatisi riigihangetesse juba ka sisse planeerida,” lisas ta.

Tallinna ringtee km 20,2-24,2 Luige–Saku teelõigu ehitushanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. detsember. Ehitustöödeks on kavandatud kaks aastat.