Täiendavat infot planeeringu kohta saab maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringukonsultandilt Pille Metspalult, tel 5148308, e-post pille@hendrikson.ee. Päringuid Rail Balticu projekti kohta saab saata ka aadressile info@railbaltic.info.