Kolme Balti riigi ühisfirma RB Rail AS juunis välja kuulutatud hankele Rail Balticu arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhiste loomiseks laekus üks pakkumus Itaalia ettevõttelt 3TI Progetti maksumusega 142 540 eurot.

Selle vastavust hanke tingimustele hindab komisjon ning lähiajal kuulutatakse välja ka tulemus, ütles RB Raili kommuniktatsioonijuht Madara Boša BNS-ile.

Hanke eesmärk on luua suunised ühtse visuaalse kujunduse rakendamiseks terve Rail Balticu raudteeliini ulatuses. Selleks, et universaalne disainlahendus vastaks ühiskonna vajadustele, kaasatakse juhiste ettevalmistamisel iga riigi huvigrupid, sealhulgas arhitektide ühendused, ülikoolid ja sotsiaalpartnerid.

Teenusepakkuja, kellega sõlmitakse leping, peab esitama laiaulatusliku analüüsi ja andma kvantitatiivse majandusliku hinnangu, leidmaks disainlahendustele optimaalne ühtlustustase.

“See hange on oluline samm Rail Baltica elementide ühisel kujundamisel, milleks on sillad, müraseinad, ökoduktid, reisijate terminalid, maastikukujundus ja viaduktid. Ootame, et uurimuse läbiviijad tuvastaksid erinevad sidusgrupid, keda kaasates on võimalik välja töötada parimad uuenduslikud lahenduskäigud eelnevalt nimetatud elementide kujundamiseks. Sel viisil suurendame Rail Baltica raudteeliini jätkusuutlikkust ja toimimisvõimet läbi parimate disainlahenduste. Samuti on meie eesmärk on võtta arvesse kasutajate ja ühiskonna vajadusi juba raudtee kujundus- ja teostusprotsessi ajal,” ütles AS RB Rail tehniline juht Mart Nielsen hankekuulutuses.

ERR