Keskkonnamõju strateegilise hindamise põhjal kujundatud Rail Balticu eelistrass siseneb Rapla maakonda Pahkla lähedal, kohtub Röa külas praeguse raudteega ja möödub Rapla linnast lääne poolt.

Rail Balticu konsultant Hendrikson & Ko valis eelistrassi välja enam kui kahekümne kriteeriumi põhjal, hinnates sealjuures mõju loodus-, inim- ja majanduskeskkonnale.

Lõunapoolse kahe kolmandiku ulatuses langeb see trass kokku sellega, mille pakkusid välja ka Raplamaa omavalitsused, kelle territooriumi trass läbib. Juuru vald on samas selgelt välja öelnud, et ei ole selle trassiga nõus.

Konsultant tutvustas võrdlustulemusi juuni lõpus ja juuli alguses läbi viidud avalikustamiskoosolekutel. Raplamaal peeti need Raplas, Järvakandis ja Kohilas.

Tulemustega saab tutvuda veebiaadressil http://www.railbaltic.info/et/materjalid-4. KSH võrdlustulemused leiab lingi „Maakonnaplaneeringud” ja „Maakondade ülesed dokumendid” alt.

Lisaks lubas Hendrikson & Ko juhtiv ekspert Heikki Kalle võrdlustulemuste tutvustuskoosolekutel, et saadab neile, kellel puudub ligipääs internetile, võrdlustulemused paberil, kui talle kirjutada ja küsida.

KSH põhjal välja valitud eelistrass on otsustajatele soovituslik, otsuse võtavad vastu maavanemad. Vastuvõtmine peaks praeguse ajakava kohaselt aset leidma järgmise aasta augustis ja maakonnaplaneeringute kehtestamine ületuleva aasta mais.

Tänavu hakatakse koostama ka eskiislahendust ning alustatakse tehniliste uuringute ja projektidega. Eskiislahendus plaanitakse avalikustada detsembris. Selle aasta lõpukuudesse on kavandatud ka trassiasukoha arutelu valitsuses.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 23.07.2014