RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurset ideekonkurssi korraldav Rail Baltic Estonia pikendas nii Eesti kui välismaiste arhitektuuribüroodelt laekunud tagasiside põhjal konkursitööde esitamise tähtaega 3. septembrini.

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Anvar Salometsa sõnul pikendati võistlustööde esitamise tähtaega 1. augustilt 3. septembrile eelkõige sooviga arhitektidele vastu tulla. „Kohalike ja mainekate välismaiste arhitektide huvi konkursi vastu on juba täna küllaltki suur, ent huvilistelt laekunud tagasiside põhjal leidsime, et pikendatud tähtaeg aitab esitada põhjalikumalt läbikaalutud ja linnaruumiliselt kõige paremini sobivaid ideid,“ selgitas Salomets.
Tema sõnul võib täna huvitatud büroode ja arhitektide arv olla kuskil 30 ringis. „Juunis avasime Ülemiste terminalist ja konkursist parema ülevaate saamiseks ka uue veebilehe rbulemiste.ee,“ lisas ta.

Lõpusirgele on jõudmas ka lepingute sõlmimine arhitektuurikonkursi žüriiliikmetega.

„Püüame žürii osas järgida arhitektuurikonkursside head tava, mis näeb ette, et ülekaalus oleks arhitektikutsega inimesed. 9-liikmelise žürii koosseis on võistlusele kohaselt rahvusvaheline ning žürii avaldame augusti alguses, kui kõigi liikmetega on lepingud sõlmitud,“ lausus Salomets.

RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurne ideekonkurss näeb ette, et terminal rajatakse kahes etapis – esimeses etapis sisaldub terminalihoone koos Peterburi tee poole avaneva terminaliväljaku ja selle raudteealuse jätkuga Ülemiste suunas, rongireisijatele ooteplatvormid, tänavad, samuti bussipeatused, parkimiskohad ning muu vajaminev taristu. Kuna ühe võimalusena on räägitud bussiterminali viimisest Ülemistele, lahendatakse seegi konkursi käigus. Esialgu küll eskiisina.

Kõrvuti ideelahendustega oodatakse arhitektuurivõistlusel osalejatelt ka projekteerimistööde maksumuse kalkulatsiooni, et saada esmane hinnang idee teostatavusele. Salometsa sõnul ei tähenda see aga kaugeltki mitte seda, et ilmtingimata osutub võitjaks odavaim pakkumine. „Välja valitakse kolm võitjat, kellega kõigiga läbirääkimisi alustatakse,“ ütles Salomets. Arhitektuurivõistluse auhinnafond on kokku 77 000 eurot, millega premeeritakse žürii poolt välja valitud kolme võitjat, samuti väljastatakse kaks ergutuspreemiat.