Rae valda kerkiva Rail Baltica suurima veeremidepoo septembris välja kuulutatud projekteerimishanke võitis OÜ Reaalprojekt ja NORD PROJEKT AS esitatud ühispakkumus.

„Veeremidepoo projekteerija leidmisega oleme nüüdseks praktiliselt kõigi Rail Balticale jäävate suuremate ja olulisemate objektide projekteerimisega algust teinud. Veeremidepoost, mis ehitatakse Rae valla piirile, saab tulevikus raudteevaldkonna suur tööandja ja üks olulisemaid kompetentsikeskusi,“ kinnitas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Tõnu Grünberg

Veeremidepoo projekteerimishankel konkureeris 6 pakkujat. Edukaks tunnistati OÜ Reaalprojekt ja NORD PROJEKT AS ühispakkumus suurusega 1,86 (+km) miljonit eurot. Tõnu Grünbergi sõnul on pea kõikides Rail Balticaga seotud hangetes märgata trendi, kus kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted esitavad ühispakkumisi või kaasatakse projektimeeskonda suure kogemusega välismaiseid spetsialiste. Nii on ka veeremidepoo projekteerimishanke võitnud pakkumuse puhul, kus vastutav projektijuht tuleb Rootsi ettevõttest ÅF Infrastructure AB Sweden.

„On hea meel, et meil õnnestub veeremidepoo näol jätkata Ülemiste terminali ja sõiduautode pealelaadimisjaama projekteerimise sisulise loogilise jätkuga. Rail Baltica veeremidepoo moodustab koos Ülemiste ühisterminaliga ühtse funktsionaalse terviku. Oleme koostöös kavandamas pealelaadimisjaama koos teenindushoonega ning näeme, et senine edukas koostöö võiks jätkuda ka depoo alal,“ laususid Guido Laagus (OÜ Reaalprojekt juhatuse liige) ja Jaanus Männik (AS Nord Projekt tegevjuht).

Ülemiste veeremidepoo on ette nähtud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuva, reisijateveoks mõeldud veeremi teenindamiseks. Veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on RB Ülemiste ühisterminal, kuid depoo peab omama valmisolekut pakkuma hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile. Veeremidepoosse mahub samal ajahetkel 7 rongikoosseisu, Rail Baltica opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi.

Ülemiste veeremidepoo peab võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste vajalike funktsioonide teostamist. Projekteerija ülesandeks saab olema depoo hoonestuse koosseisus lahendada ka liiklusjuhtimiskeskuse,  administratiivhoone, depoo teenindamiseks vajalike ladude, tehnoruumide, pesula jmt projekteerimine. Lisaks projekteeritakse veeremidepoo osana seitse rööpmepaari, mis on vajalikud veeremi parkimiseks. Projekteerimise hankelepingu täitmiseks on nõutud ka arhitekti kaasamine, kes koostöös Rae valla ja Rail Baltic Estoniaga peab leidma depoole osapooltele sobiva ahitektuurilise välisilme.

Veeremidepoo projekteeritakse mitmes etapis ning ehitustööde alguseks on kavandatud 2022. aasta esimene poolaasta.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga.