Planeeritava Rail Balticu trassiehitusega seoses alustatakse septembri alguses geotehniliste uuringutega, et analüüsida aluspinnase geotehnilisi omadusi. Need on eelduseks ohutu ja töökindla raudteetrassi planeerimiseks.

Geotehniliste uuringute eesmärk on välja selgitada raudtee ja sellega seotud ehitiste aluspinnase geotehnilised omadused – pinnase tugevusnäitajad, sobivus ehitamiseks, pinnasevee tase jne.

Kuna uuring viiakse läbi maaomaniku maal, siis peab nende läbiviimiseks olema maaomanikult nõusolek. Selleks saadetakse kõikidele omanikele tegevustest teavitav kiri. Maaomaniku poolt on vajalik allkirjastatud nõusoleku vorm – täiendavat aja- või asjaajamiskulu uuring ei nõua. Geotehniliste uuringute tegemisel ei ole vajalik maaomaniku kohalolek.

Peale maaomaniku kirjaliku nõusoleku saamist puuritakse valitud trassivariandil ca 100 kuni 200 meetri tagant maasse augud, mille diameeter on ca 10 cm. Puuraukude sügavus sõltub vajalikest määrangutest ja geoloogilisest ehitusest ning jääb enamasti vahemikku 3-10 meetrit. Aukudest võetakse pinnase proov laboriuuringuteks. Puurimistööde lõppedes jäetakse augud paariks päevaks avatuks, et vajadusel mõõta pinnaseveetaset ning seejärel augud täidetakse.

Esialgne planeeritav välitööde teostamise aeg algab 2014. aasta septembri alguses. Täpsemat infot saab Rail Balticu infoveebist: http://www.railbaltic.info/et/uldtutvustus/geotehnilised-uuringud