Keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kinnitas vastuses Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme pöördumisele, et Rail Balticu tasuvusanalüüs on koostatud vastavuses Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi metoodikaga ning riigiasutustel pole kohustust tellida sõltumatut analüüsi juba tellitud sõltumatule analüüsile.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Mart Helme esitas Kadri Simsonile kirjaliku arupärimise, milles nõudis Rail Balticu tasuvusanalüüsi läbitöötanud ekspertide nimed ja CV-d, et avalikkusel oleks võimalik nende pädevust hinnata. Samuti küsis Helme EY koostatud tasuvusanalüüsi kohta, mille usaldusväärsuse on kahtluse alla seadnud liikumine Avalikult Rail Balticust, vahendas BNS.

“Kvaliteetsed tasuvusuuringud on eeldus põhjendatud investeerimisotsuste tegemiseks. Riigiasutused ja ettevõtjad tellivad suurte investeeringute põhjendatuse üle otsustamiseks sageli majandushinnanguid. Kui avalikku raha investeeritakse taristuobjektidesse, tellitakse neile eelnevad tasuvusanalüüsid avaliku hanke raames leitud isikult, et tagada nende kõrge kvaliteet ja analüüsi tegija sõltumatus,” vastas Simson Helme pöördumisele.

“Ka Rail Baltic raudteetrassi tasuvust on uuritud ja vastavate analüüside tegijad on leitud avaliku hanke raames. Ühestki õigusaktist ei tule majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ega teistele riigiasutustele kohustust tellida sõltumatut analüüsi juba tellitud sõltumatule analüüsile. MKM ja teised riigiasutused võtavad tellitud analüüsid ühes teiste materjalidega otsuste tegemise aluseks. Otsus sünnib mitme analüüsi ja hinnangu koostoimes,” märkis Simson.

Simson tuletas meelde, et Rail Balticu raudteetrassi tasuvuse osas on tellitud kolm uuringut, millest esimene valmis 2007. aastal, selle teostajaks oli konsultatsioonifirma COWI. 2011. aastal valminud uuringu teostajaks oli konsultatsioonifirma AECOM ning 2017. aastal valmis EY koostatud Rail Balticu teostatavus-tasuvusanalüüs.

“AECOM-i analüüsi põhjal on kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS seni esitanud kolm Balti riikide ühistaotlust Rail Baltic raudtee rajamiseks, mis kõik on ka rahuldatud. See tähendab, et analüüs on koostatud vastavuses Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi metoodikaga. EY koostatud analüüsi puhul on samale järeldusele jõudnud ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE),” ütles minister.

“Näiteks on seda väitnud DG MOVE direktor Herald Rujiters 17. oktoobril ning 28. märtsil saadetud vastuskirjades Priit Humalale, kes on Rail Balticu raudtee rajamise vastu võitleva MTÜ Avalikult Rail Balticust esindaja,” märkis Simson.

Simsoni sõnul pole MKM-i käsutuses Herald Ruijtersi ega teiste DG MOVE’i või peadirektoraadi lepinguliste partnerite ekspertide CV-sid, mistõttu ei ole ministeeriumil võimalik neid ka väljastada.

Pealinn