Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Sabina Lindström ütles teisipäeval toimunud Rail Baltica Foorumil, et RB võiks liita plaanitava Arktika raudteega.

Soomlased kavandavad nimelt koostöös norrakatega Helsingist kuni Põhja-Norras asuva Kirkenesi linnani ulatuvat raudteed, mida mööda saaks transpordida Barentsi merelt tulevat kaupa ja toorainet, näiteks kala ja puitu. Veelgi olulisemaks võivad kujuneda aga lähitulevikus avanevad veeteed, mis soodustaks kaubandust Aasiaga, eriti Hiinaga.

Lindström rõhutas, et Arktika piirkond on muutuva kliima tõttu saamas üha olulisemaks kaubandusteede piirkonnaks, mis omab ka strateegilist tähtsust. Raudteetrass kauge põhjaga võimaldaks Lindströmi sõnul kasvava tähtsusega Arktika piirkonna tuua ülejäänud Soomele lähemale ja soodustaks ka sealt tuleva kauba liikumist.

Lindströmi sõnul võiks liita Arktika raudtee ka Rail Balticuga luues nii otseühenduse Barentsi mere (Hiina) ja Euroopa vahel, mis viiks Kirkenesist Brüsselini välja.

Arktika raudtee rajamise võimalusi hakkab uurima spetsiaalne Soome-Norra töögrupp juba selle aasta lõpus. Kavandatav Trass viiks Helsingist Tamperesse, sealt edasi Oulusse, Rovaniemisse, Inarisse ja viimaks Kirkenesi.

Postimees