Juba tänavu suvekuudel alustatakse mitmete Rail Baltica raudteed ületavate viaduktide ja ökoduktide ehitamisega.

Esimene Rail Baltica maanteeviadukt valmis Rail Baltic Estonia ja Transpordiameti heas koostöös

Esmajärjekorras jõuab erinevate, Rail Balticaga seotud ristumiste ehitustegevus Raplamaale, Kohila valda, kus augustis tahetakse kopp maasse lüüa Tagadi ja Künka tee viaduktide ehitusel ning samuti algab Loone ökodukti ehitamine. Lisaks eelpool nimetatutele loodetakse lähikuudel sõlmida ehituslepingud ka Kohila vallas Urge ja Rapla vallas asuva Kalevi ökodukti ehitamiseks, millega hakatakse tänaste plaanide kohaselt pihta septembris-oktoobris. Ühtekokku saab Harju-Rapla maakonna piirist kuni Tootsini kulgev raudteelõik on 71 km pikk ning hõlmab 5 raudteesilda, 19 maanteeviadukti, ühe raudteeviadukti ja 12 ökodukti.

Tallinnast ja Muuga sadamast kuni Harju-Rapla maakonnapiirini kulgev raudteelõik on 48 km pikkune ning hõlmab 2 raudteesilda, 9 maanteeviadukti, 11 raudteeviadukti ja 4 ökodukti.

Töösse mahukaim RB ristumine

Mitmete objektide puhul toimub ehituse hankimine ning projektijuhtimine heas koostöös Transpordiametiga. Ka äsja ametlikult avatud Saustinõmme viadukt, mille alt tulevikus Rail Baltica kulgema hakkab, on just Transpordiameti ja Rail Baltic Estonia koostöös valminud. Nii kuulutatakse sel suvel Harjumaal välja ühe ehituslikult mahukaima Rail Baltica ristumise, Assaku maanteeviadukti, ehitushange. Viaduktiga lahendatakse Rail Baltica ristumine Tartu maanteega Rae vallas. Harju maakonnas, täpsemalt Saku vallas, korraldab Transpordiamet suvekuudel ehitushanke RB Kirdalu-Kiisa viadukti rajamiseks.

Pärnumaal alustatakse ristumiste ehitamist Tori vallast, kus on üle vaatamisel ehitusprojekt Tammiste ökodukti ehitamiseks. Ehitushanke loodame välja kuulutada sügisel. Tootsist Eesti-Läti piirini kulgev raudteelõik on 93,5 km pikk ning hõlmab 9 raudteesilla, 15 maanteeviadukti, 7 raudteeviadukti ja 11 ökodukti ehitamist.

Lisaks sellele läheb käima ka Rail Baltica koridoriga ristuvate elektri- ja gaasitrasside ümbertõstmine. Hankesse lähevad ja aasta lõpus alustatakse ka ehitusega Kiisa sõlme õhuliinide ristumistel ja Rapla piirkonna õhuliinide ristumistel. Lisaks ehitatakse Rail Baltica Ülemistelt Kangru külani kulgevas lõigus ümber gaasitorustikud ning Harju maakonnas erinevad liinid (Järveküla sõlm).

Anvar Salomets 
Rail Baltic Estonia tehniline juht