Euroopa ühendamise rahastu (CEF) rahastuse üle projektide järelevalvet tegev Euroopa Komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet INEA saatis oktoobri algul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) otsuse, milles loobub Rail Baltica planeeringute koostamise ja eelprojekteerimise tegevustele antud toetuse tagasinõudest. MKM selgitas INEA-le, et planeeringute käigus on korraldatud nõutavast ja tavalisest praktikast palju rohkem avalikke arutelusid ja tehtud maakondades selgitustööd. See omakorda pikendas veidi ka maakonnaplaneeringute kinnitamise protsessi. Kokku on sel teemal peetud üle 80 avaliku arutelu rohkem kui 4000 osalejaga. INEA võttis selgitusi arvesse ning loobus 255 098 euro ja 94 sendi suuruse toetussumma tagasinõudmisest, leides, et raha on kasutatud toetuse eesmärkide kohaselt.

Selgituseks-täienduseks: kokku tegi Euroopa Komisjon planeeringute koostamiseks mõeldud toetusest erinevate tööde teostamiseks ettemaksuna ülekandeid 2 564 000 euro ulatuses. Ettemaksust jäi kasutamata 250 453 eurot ja 12 senti, mis kantakse Euroopa Komisjonile tagasi. See summa ei ole mitte tagasinõue, vaid kulutamata raha, mis tuleb toetuse andjale alati tagastada.