Rail Balticu trass on põhimõtteliselt kokku lepitud Pärnumaal. Rapla- ja Harjumaal sõltub eelistatud raudteekoridor käimasolevatest täiendavatest trassialternatiivide võrdlusest. Hetkeseisuga on eesmärk oktoobri teises pooles jõuda valmis täiendavate alternatiivide analüüsiga ning valida sellele tuginedes ka eelistatud trass.

Harjumaa ja Põhja-Raplamaa trassialternatiivide teemat käsitleti Rail Balticu juhtkomitees 13.08.2014, kus arutluse all olid mitmed täiendavad võimalused uute alternatiivide osas. Harju maavanem pakkus välja trassivariandi, mis möödub Kohilast, Kiisast ja Sakust idast ning Luige alevikust läänepoolt. Rapla maavanema ettepanekul lisati täiendavasse võrdlusesse ka Kohilast ja uuest trassivariandist idapoolt kaarega mööduva variant.

Lisaks pakkus konsultant arutluseks välja otse põhja-lõuna suunas, mööda loodava Nabala kaitseala piiriala kulgeva variandi. Trassilõigu võrdlusesse võtmist sellises asukohas ei toetanud keskkonnaministeerium. Trassilõigu nihutamine loodavast kaitsealast läänepoole oleks mõjutanud rohkem majapidamisi, mistõttu otsustas Harju maavanem konsultandi poolt väljapakutud põhja-lõuna suunalist varianti mitte toetada.

Seega jätkab konsultant täiendavate trassialternatiivide võrdlust Harju- ning Põhja-Raplamaal, mille tulemused valmivad oktoobri lõpus. Eelistatud trassivariandi pakuvad maavanemad välja samuti eeldatavasti veel oktoobri jooksul.