Tallinna abilinnapea Andrei Novikov allkirjastas Rail Balticu projektiga seotud linnade ja regioonide koostöö aluseks oleva vastastikuse mõistmise memorandumi.

“Rail Baltic on riigi tasandi mõttes suuresti regioonide ühendamise projekt,” ütles Novikov. “Tallinna seisukohalt on oluline tagada projektiga kaasneva infrastruktuuri ladus toimine. Nii on näiteks oluline tagada linnasisese trammivõrgu edasiarendamine või näiteks töötada välja Rail Balticu koridoris asuvate linnade ja riigisiseste kaugliinide sünkroniseeritud ühistranspordivõrk. Allkirjastatud memorandum seab ülesandeks kogemuste vahetamise eesmärgiga luua elanikele mugavamaid liikuvusteenuseid,” ütles Novikov.

“Memorandumi allkirjastamine annab selge signaali, et Tallinn jätkab linnasiseste transpordiühenduste parandamist ning annab Tallinna linnale võimaluse osaleda ja panustada Euroopa Liidu kirderegioone ühendavas koostöökoalitsioonis.”

Linnad ja regioonid loovad sünergia uuenduslike linnatranspordisõlmede kontseptsiooni raames, milles on sätestatud, et üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) linnade piirkonnad peavad olema ühendatud regionaalse ja kohaliku transpordiga. Lisaks jätkatakse transpordi- ja energiasüsteemidest tuleneva CO2-heite vähendamist.

Andrei Novikovi volitas memorandumile allkirja andma Tallinna linnavalitsus 9. mail tehtud sellekohase otsusega.

Ajaleht Pealinn