Arvestades järjest suuremaid riske, mis on seotud isikuandmete ning teabe turvalisusega internetis, soovitame pöörata erilist tähelepanu andme- ja infoturbe probleemidele.

Tuletame meelde, et RB Rail AS on kolme Balti riigi asutatud Rail Baltica ühisettevõte ja globaalne projektide koordinaator. Siseriiklikud projekti elluviijad on Rail Baltic Estonia OÜ Eestis, Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA Lätis ning Rail Baltica Statyba UAB Leedus.

Rail Baltica projekti rahastus tuleb Euroopa Liidust, mis annab kuni 85% kaasfinantseeringu Euroopa ühendamise rahastu vahenditest, ning samuti Balti riikide riigieelarvetest. EL-i rahastuse saajad on RB Rail AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eestis, Transpordiministeerium Lätis ning Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium Leedus.

Seda arvestades juhime teie tähelepanu, et Rail Baltica projekti elluviijad, väljaspool seadusest tulenevaid kohustusi, ei küsi ega kasuta või ei avalda kunagi projekti elluviimise eesmärgil isikuandmeid või muud isikuandmeid sisaldavat teavet!

Samuti ei väljasta Rail Baltica globaalse projekti elluviijad päringuid, väljaspool seadusest tulenevaid kohustusi ja formaalseid projekti finantseerimisprotseduure, eraisikute ega ka juriidiliste isikute rahalise osaluse osas projekti elluviimiseks (näiteks investeerimisplatvormid, annetused jne).

Meenutame, et kogu ametlik teave Rail Baltica globaalse projekti kohta on saadaval projekti ametlikul veebilehel www.railbaltica.org, samuti riiklike elluviijate veebilehtedel:

• Rail Baltic Estonia www.rbestonia.ee

• EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium www.mkm.ee/et

• Läti Vabariigi Transpordiministeerium www.sam.gov.lv

• Leedu Vabariigi Transpordi- ja Sideministeerium www.sumin.lrv.lt/en

• Eiropas Dzelzceļa līnijas www.edzl.lv

• Rail Baltica statyba www.rail-baltica.lt

Isikuandmete ja infoturbega seotud kahtlaste juhtumite korral, samuti küsimuste või ebaselguste puhul võtke palun ühendust aadressil info@rbe.ee või info@railbaltica.org.