Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas välja hanke Rail Baltica raudteetrassi läheduses olevate metsiste elupaikade kompenseerivate meetmete vajalikkuse analüüsiks ja väljatöötamiseks, teatas Rail Baltic Estonia.

Praegu eelistatud trassialternatiiv kulgeb Pärnumaal metsise elupaikade lähedal. Lisaks läbib trass Lõuna-Pärnumaal Tolkuse looduskaitseala ja Vanemurru soo vahemikus piirkonda, kus 2014. aasta kevadel leiti metsise asustatud mänguala ehk paljunemispaik. Üksikjuhtudel ei olnud võimalik neid alasid vältida.
Hankega soovitakse tellida nii varasemate uuringute kui ka uute välitööde põhjal analüüs mõjutatud metsiste püsielupaikade ja mängualade kohta, metsisekanade märgistamine GPS-saatjatega nende liikumispiirkondade kaardistamiseks ning rakendusplaani koostamine Lõuna-Pärnumaa metsise asurkonna säilitamiseks.