Valminud on Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu täpsustatud eskiislahendus, mis põhineb 2014 a sügisel toimunud ideekonkursi võidutöö lahendusel.

Materjalidega on võimalik Rail Baltic potaalis tutvuda Materjalid-Detailplaneeringud-Ülemiste ühisterminali detailplaneering.

Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu täpsustatud eskiislahendusega saab lisaks tutvuda Tallinna planeeringute registris (tpr.tallinn.ee) ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn 54 I korruse infosaalis 25. maist kuni 2. juunini 2015.

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 3. juunil 2015 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn 54 II korruse saalis ruum 203.

Detailplaneeringu ülesanne on Rail Balticu reisirongide raudtee ning Ülemiste reisiterminali kavandamine ja selle sidumine planeeritava ühisterminaliga. Tallinna Ülemiste reisiterminal on Rail Baltic 1435 mm rööpmelaiusega liinide reisijateveo lõppjaam, millega integreeritakse riigisiseste ja rahvusvaheliste 1520 mm rööpmelaiusega reisijateveo liinid Ülemiste vahejaamas.

Planeeritav ala paikneb Tallinnas, Lasnamäe linnaosas Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tn vahelisel alal Ülemiste raudteejaama piirkonnas. Planeeritava ala suurus on ca 6,53 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Rail Baltic reisiterminali lõppjaama ja Ülemiste ühisterminali ehitamiseks ning sellega seonduva linnaruumi kujundamine. Lisaks määratakse maaüksuste sihtotstarbed ja kruntide jaotus ning lahendatakse piirkonna haljastuse, liikluse, teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutamise põhimõtted.