Ülemiste ühisterminali arhitektuursele ideekonkursile laekus kokku 15 tööd, võitja tehakse avalikuks 31.oktoobril. Samal ajal Pärnu Rail Balticu reisijate terminali arhitektuurivõistluse tööde esitamise tähtaeg kestab veel 8.detsembrini.

Tallinna Linnaplaneerimise ameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Pro Kapitali koostöös korraldatavale Tallinna Ülemiste ühisterminali ja Rail Balticu reisiterminali arhitektuursele ideekonkursile saabus 15 võistlustööd Eestist ja välismaalt. Nõutud tingimustele vastas 14 tööd ning nende hulgast valib žürii välja võidutööd 31. oktoobriks kell 12.

Ühisterminali asukohaks on planeeritud Peterburi tee ja Raudtee vaheline ala Ülemiste raudteejaama juures. Võidutööde alusel koostatakse piirkonna detailplaneering ja projekteeritakse Rail Baltic reisiterminali hoone koos linnapargiga.

Lisaks Tallinna ideekonkursile kuulutas Pärnu linnavalitsus välja Rail Balticu Pärnu reisijate terminali arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks on leida terminali ja selle vahetu ümbruse parim terviklik ruumiline lahendus.

Võistluse võitjalt soovitakse tellida Pärnu Rail Balticu reisijate terminali ja selle ümbruse ehitusprojekt, samuti soovitakse kaasata võitja piirkonna detailplaneeringu koostamisse. Ideekonkursile ideekavandite esitamise tähtaeg on 8. detsember 2014 kell 15.00.

Lisainfo Ülemiste ühisterminali ideekonkursi kohta on kättesaadav: http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kaimasolevad-ideekonkursid.
Pärnu reisijate terminali arhitektuurivoistluse lisainfo leiab: http://www.parnu.ee/index.php?id=2840