Novembris ja detsembris läbi viidud arvamusuuring kinnitab, et Eesti inimeste toetus Rail Baltica raudteeprojektile on jätkuvalt kõrge, ulatudes 60 protsendini. Sealjuures enam kui kaks kolmandikku vastajatest hindab projekti mõju Eestile positiivseks ning peab raudteed kaugelt keskkonnasäästlikumaks kui on maanteetransport.

Värskeima arvamusuuringu järgi toetab Rail Baltica rajamist 60 protsenti Eesti elanikkonnast, ei toeta 26 protsenti ja kindlat seisukohta ei oma 14 protsenti vastanutest. Toetus Rail Balticale on viimase aasta vältel püsinud stabiilselt kõrgena olles 60 protsenti või veidi enam. Lisaks hindas värske uuringu kohaselt 67 protsenti uuringul osalenutest, et Rail Baltica mõju saab Eestile olema positiivne.

Toetus Rail Baltica projektile Eestis – 2020 detsember

„Oleme sel aastal astunud Rail Baltica arendamisel päris jõudsa sammu edasi, pea kõiki olulisemaid raudteeobjekte juba projekteeritakse ning järjest enam saame hakata rääkima ka ehitamisest. Nagu näeme küsitluse tulemustest, siis on kasvanud ka Eesti inimeste veendumus selle osas, et Rail Baltica ikka tuleb,“ sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. Uuringus osalenutest 54 protsenti peavad Rail Baltica realiseerumist kindlaks või pigem kindlaks.

Avaliku arvamuse uuringule vastajatest 58 protsenti märkisid, et peavad raudteeprojekti puhul otsesest rahalisest tasuvusest tähtsamaks raudteeühenduse sotsiaalmajanduslikku kasu tulevikus. „Üle poole vastajatest väärtustavad üha enam seda, mis Rail Baltica arendamisega kaasneb – puhtam keskkond, ajavõit, turvalisem liikumine, liiklustiheduse vähenemine maanteedel. Samamoodi ühe olulise osana regionaalsete liikumisvõimaluste parendamine,“ lausus Rail Baltic Estonia juht. Küsitletutest 82 protsenti on seisukohal, et kohalik rongiliiklus tõstab Rail Baltica regionaalset väärtust, neist kaks kolmandikku oleksid ka ise tulevikus kiire regionaalrongi kasutajad.

Avaliku arvamuse uuringu kohaselt hindavad 73 protsenti  vastanutest, et raudteetransport on keskkonnasäästlikum kui maanteetransport. Sealjuures 78 protsenti peavad raudteetranspordi inimelusid säästvamaks kui seda on maanteetransport.  

RAIT Faktum & Ariko on elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses uurinud sarnasele metoodikale tuginedes alates 2016. aasta sügisest. Värske küsitlus viidi läbi 1031 Eesti elaniku seas 24. novembrist 9. detsembrini.

Arvamusuuringu kokkuvõte on leitav SIIT. Võrdlevat infograafikut näete SIIT.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga.