71 protsenti eestimaalastest on kuulnud rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Balticu kavandamisest ning 68 protsenti vastajatest toetab selle elluviimist, selgub Faktum & Ariko läbi viidud värskest avaliku arvamuse uuringust.

Vanuserühmade lõikes on teadlikkus Rail Balticust madalaim 15-24aastaste seas, kellest 58 protsenti on projektiga kursis. Kõikides teistes rühmades on teadlikkus üle 73 protsendi. Eesti keelt kõnelevatest inimestest on projektist teadlikke 80 protsenti, mitte-eestlastest 46 protsenti.

“Üldine teadlikkus Rail Balticust on värske uuringu kohaselt enam-vähem samal tasemel eelmise, maikuus läbiviidud uuringuga näidates paariprotsendist tõusu. Sealjuures on tõusnud mitte-eestlaste teadlikkus 6 protsenti,” sõnas uuringut läbi viinud Faktum & Ariko projektijuht Liina Märtin.

Uuringufirma esindaja sõnul seostab suur enamus küsitletutest Rail Balticut Balti riike ühendava raudtee ja rongiliiklusega. “Projektist teadlikud inimesed oskavad väga õigesti oma sõnadega lahti seletada Rail Balticu eesmärki. Küll aga on veel eestimaalastele üsna ebaselge raudteeühenduse Eesti-sisene suund,” lausus Märtin. “Ligi pooled vastajatest teavad, et raudtee hakkab kulgema läbi Pärnu, kuid ülejäänud ei oska marsruudi kohta midagi öelda või nimetavad seda valesti.”

Rail Balticust teadlikest inimestest umbes pooled peavad jagatud infot piisavaks. Enim oodatakse lisaselgitusi projekti maksumusest ning ajakavast ja hetkeseisust.

Uuringust selgus, et 75 protsenti projektiga kursisolevatest elanikest hindavad selle mõju Eestile positiivseks. Projekti positiivsete mõjudena tõid vastajad välja peamiselt kaubavahetuse elavnemise, liikumisvabaduse ning reisimisvõimaluste ja -kiiruse kasvu. Negatiivsema külje pealt mõjutab projekt vastajate sõnul trassiäärsete inimeste elukorraldust – kodusid ja maatükke ning teeb kahju loodusele.

Rail Balticu projekti toetajate osakaal on võrreldes maikuus läbiviidud uuringuga veidi langenud 68 protsendi tasemele, mais oli toetajate osakaal 73 protsenti.

Avaliku arvamuse uuringu viis läbi Faktum & Ariko telefoniküsitluse käigus, perioodil 19.-25.augustil 2014. Kokku küsitleti üle Eesti 1027 elanikku ning valimi koostamisel lähtuti põhimõttest, et see oleks esinduslik läbilõige Eesti ühiskonnast.

Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.

Lisainfo:
Rasmus Ruuda
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Telefon 625 6429, 5344 4417
E-post: rasmus.ruuda@mkm.ee
Liina Märtin
Faktum & Ariko projektijuht
Telefon: 56 283 993
E-post: liina.martin@faktum-ariko.ee