Valminud on Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa 3D eelistatud trassikoridori videod, mis annavad aimu raudtee kulgemisest ja planeeritavatest ristumistest. Videos kujutatu on illustratiivne, tehniline lahendus võib projekteerimise käigus muutuda.

Videod on leitavad siit: http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/3d-video