Minister Kristen Michal kohtus esmaspäeval Riias Läti, Leedu, Poola ja Soome transpordiministritega, et allkirjastada Rail Balticu koostööprotokoll. Tegemist on olulise sammuga projekti mitmepoolseks edasiseks arendamiseks ja protsesside ning tehniliste lahenduste ühtlustamiseks.

“Eesti on kindlalt pühendunud Rail Balticu väljaehitamisele. Tegemist on Euroopa ühe olulisema transpordiühendusega lähiaastail. Eesti jaoks on kindel ja kvaliteetne ühendus Euroopaga nii julgeolekuliselt kui majanduslikult möödapääsmatu. Ettevalmistustööd on käimas ning praeguse kava järgi algab uue kiire raudtee ehitus 2018. aasta jooksul,” kinnitas minister Michal.

“Täna allkirjastatud deklaratsiooni tähtsus on kindlustundes, mida nii suurte ühiste plaanide puhul on väga vaja. Euroopa Komisjoni trandpordivolinik Violeta Bulc, projekti koordinaator ning Läti, Leedu, Soome ja Poola ministrid kinnitasid oma allkirjadega, et läheme plaanidega koos edasi. Rail Balticu ühisettevõte juba tegutseb, meie naabrid Soomest ning kaasteelised Poolast on selles samuti vaatlejatena kaasa löömas,” lisas Michal.

Rail Balticu Eesti lõigu pikkus on 210 km ja selle orienteeruv maksumus on 1,2 miljardit eurot ning oodatav ehitusaeg minimaalselt neli aastat. Esimest rastusotsust oodatakse Euroopa Komisjonilt käesoleva aasta juulis.

Kahepoolsetel kohtumistel arutati lisaks Rail Balticu koostööpunktidele ka muid riikidevahelisi teemasid, seal hulgas Eestit ja Lätit ühendava fiiberoptilise kaabli kavandamist.

Esmaspäeva õhtul avas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc koos ministritega Riia raudteejaamas Rail Balticu tulevast peatuskohta markeeriva tahvli. Raudteejaamas on linnarahvale ja külalistele uudistamiseks ka Rail Balticu projekti tutvustavad infostendid.