22. juunil toimusid Riias TEN-T teemapäevad, kus kogunesid 12 Euroopa Liidu liikmesriigi transpordivaldkonna ministrid ning üle tuhande transpordivaldkonna spetsialisti.

Tänavusel üle-euroopalise transpordivõrgu teemapäeval keskenduti nii sektori probleemidele kui ka transporditaristu projektidele uuenduslike rahastamisvõimaluste leidmisele. Üheks oluliseks teemaks oli ka Balti riikide arendatav Rail Balticu projekt.

TEN-T päevade raames kohtus Eesti majandus- ja taristuminister Kristen Michal Läti, Leedu, Poola ja Soome kolleegidega, et allkirjastada Rail Balticu koostööprotokoll. Selle näol on tegemist olulise sammuga projekti mitmepoolseks edasiseks arendamiseks ja protsesside ning tehniliste lahenduste ühtlustamiseks. Koostööprotokolli kohaselt lepiti kokku raudtee ehitustööde alustamisega peamistel lõikudel 2018. aasta jooksul. Kõigi Balti riikide jaoks on tegu lähiaastate ühe olulisima transpordiprojektiga.